เมื่อวันที่ 16 ก.ย.64 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน. วส.912 สนภ.4 นทพ. จัดกำลังพลร่วมต้อนรับ พล.อ. นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.นทพ. และคณะ เดินทางปฏิบัติภารกิจ ตรวจเยี่ยมกำลังพล ในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมทั้งให้โอวาท ให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ วส.912 สนภ.4 นทพ. ได้จัดกำลังพล จำนวน 10 นาย ร่วมให้การต้อนรับ และมีกำลังพลได้รับมอบประกาศเกียรติคุณ ที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 1 นาย
โดยมี พล.ต. กฤษณ์ จันทรนิยม ผอ.สนภ.4 นทพ., ผบ.นพค.41-46 สนภ.4 นทพ., พร้อมด้วยกำลังพล นขต.สนภ.4 นทพ. ร่วมให้การต้อนรับ ณ สนภ.4 นทพ. ต.แม่ขรี อ.ป่าบอน จ.พัทลุงหหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห  
หหห   หหห