เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 64 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.912 สนภ.นทพ. จัดอบรม Unit School การปฏิบัติงานด้านการผลิตสื่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยโปรแกรม OBS และการตัดต่อ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป โดย พ.อ.อ. สุรชัย เกียดสูงเนิน เจ้าหน้าที่เทคนิค วส.912 สนภ.4 นทพ. เป็นวิทยากร โดยมี พ.อ. ฮาซัน หะยีอารง หน.วส.912 สนภ.4 นทพ. เป็นประธาน ณ ห้องประชุม วส.912 สนภ.4 นทพ. ถ.ชาญอุทิศ ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห