เมื่อวันที่ 23 ต.ค.64 บก.ทท. (นทพ.)โดย หน.วส.912 สนภ.4 นทพ.ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2564 เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
โดยมี นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการ จ.นราธิวาส รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาท สมด็จพระจุลจอมกล้าเจ้าอยู่หัว สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา อ.เมืองนราธิวาสจ.นราธิวาสหหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห