เมื่อวันที่ 25 ต.ค.64 บก.ทท(นทพ.) โดย หน.วส.912 สนภ.4 นทพ. นำกำลังพลร่วมให้การต้อนรับ และจัดชุดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ติดตามภารกิจ พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผบ.ทสส. และคณะ ในการเดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงาน แก่หน่วยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในการปฏิบัติงาน
โดยมี พล.อ. จีรัชญ์ บุญชญา ผบ.นทพ., พล.ต.กฤษณ์ จันทรนิยม ผอ.สนภ.4 นทพ., ผบ.นขต.สนภ.4 นทพ. และกำลังพล นขต.สนภ.4 นทพ. ร่วมให้การต้อนรับ ณ นพค.44 สนภ.4 นทพ. บ.นัดฆอมิส ม.5 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี


หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห