เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 64 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.912 สนภ.4 นทพ. เยี่ยมพบปะกำลังพลหน่วยที่เกษียณอายุราชการ พร้อมมอบกระเช้าและน้ำดื่มกองทัพไทย เพื่อเป็นขวัญและมอบความห่วงใยจาก ผบ.นทพ. ตามนโยบายเร่งด่วนโครงการ "เราไม่ทิ้งกัน" จำนวน 2 นาย ได้แก่
1.น.อ.โสภณ ศรีสุรัตน์ ร.น.(อายุ 83 ปี) อดีต หน.วส. 912 สนภ.4 นทพ.
2.ส.ต.โพ เพ็ชรคง (อายุ 64 ปี) อดีตกำลังพล วส.912 สนภ.4 นทพ.
ณ บ้านพักอาศัย ต.บางนาค และ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาสหหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห