เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 64 บก.ทท. (นทพ.) โดย หน.วส.912 สนภ.4 นทพ.เป็นประธาน ในพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยฯ ครบรอบ 51 ปี ด้วยพิธีทำบุญทางศาสนาพุทธ และศาสนาอิสลาม เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อหน่วยฯ และกำลังพล โดยมี อดีตผู้บังคับบัญชา วส.912 สนภ.4 นทพ. มาร่วมพิธี อีกด้วย
ณ วส.912 สนภ.4 นทพ. ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห