เมื่อวันที่ 3 พ.ย.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย หน.วส.912 สนภ.4 นทพ. พร้อมกำลังพล วส.912 ฯและกำลังพล สนภ.4 สน.นทพ.
ร่วมให้การต้อนรับ พลตรี กฤษณ์ จันทรนิยม ผอ.สนภ.4 นทพ.พร้อมด้วยคณะในการเดิน ทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงาน
โดยได้รับฟังการบรรยายสรุปพร้อมทั้งพบปะและให้โอวาทแก่กำลังพลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ผอ.สนภ.4 นทพ. ได้ร่วมรายการพิเศษของทางสถานี เพื่อส่งมอบความห่วงใยจากสถานการณ์โควิด-19และการเตรียมความ พร้อมของศูนย์บรรเทาสาธารภัยของหน่วยในพื้นที่อีกด้วย ณ วส.912 สนภ.4 นทพ. ถ.ชาญอุทิศ ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห  
หหห   หหห  
หหห   หหห