เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 64 บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.912 สนภ.4 นทพ. ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทงสานประเพณีไทย วิถีใหม่ new normal ประจำปี 2564 ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด -19
โดยมี นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานซึ่งมี นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ร่วมงานดังกล่าว ณ ริมเขื่อนท่าพระยาสาย ถ.ภูผาภักดี
อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห