เมื่อวันที่ 20 พ.ย.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย หน.วส.912 สนภ.4 นทพ. พร้อมด้วยจิตอาสาของหน่วยร่วมกับ จนท.อบต.โคกเคียน เยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง โดยได้มอบถุงยังชีพและน้ำดื่ม บก.ทท. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ จำนวน 3 ราย ดังนี้
1.นางฮามือเสาะ มามะ ป่วยเป็นอัมพฤกษ์
2.นายอารง ดือเร๊ะ ป่วยเป็นอัมพฤกษ์
3.นาย สุทิน นิล วิจิตร ป่วยเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบ
ณ บ้านเลขที่ 53 , บ้านเลขที่ 28/2 ม.3 และ บ้านเลขที่ 12 ม.9 ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห