เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 64 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.912 สนภ.4 นทพ. ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ
โดยมี นายไพโรจน์ จริตงามรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห