เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 64 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.912 สนภ.4 นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสาพัฒนาของหน่วย ร่วมกิจกรรม "เราทำ ความดี ด้วยหัวใจ" ปรับปรุงภูมิทัศน์ บำเพ็ญสาธารณ ประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ
ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวา

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห