เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 64 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.912 สนภ.4 นทพ. จัดกำลังพลร่วมกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค. 2564 ดังนี้
1.จัดตั้งโต๊ะหมู่บูชา พร้อมเครื่องทองน้อย ณ อาคารอเนกประสงค์ วส.912 ฯ ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
2.พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยมี นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน ณ รร.นราสิกขาลัย ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
3.พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดพร้อมกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี พ.อ.ฮาซัน หะยีอารง หน.วส.912 สนภ.4 นทพ. เป็นประธาน ณ อาคารอเนกประสงค์ วส.912 ฯ ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห  
หหห   หหห