เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 64 บก.ทท. (นทพ.) โดย หน.วส.912 สนภ.4 นทพ.จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับปลัดอำเภอเมืองนราธิวาส เยี่ยมเยียน และร่วมมอบถุงพระราชทาน ให้แก่ครอบครัว ด.ญ.นุรอัยมี ดาโอะ (ผู้พิการทางด้านการเคลื่อนไหวหรือทางด้านร่างกาย ) ซึ่งมีฐานะยากจน สร้างความปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมทั้งมอบเงินช่วยเหลือ ,น้ำดื่มกองทัพไทย และน้ำผลไม้ผสมวิตามินซี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตแก่ครอบครัวอีกด้วย
ณ บ้านเลขที่ 54 ซ.โต๊ะกอดอ ถ.พิชิตบำรุง ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห