เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.64 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.912 สนภ.4 นทพ.เยี่ยมพบปะกำลังพลหน่วยที่เกษียณอายุราชการ พร้อมมอบกระเช้า น้ำผลไม้ผสมวิตามินซี และน้ำดื่มกองทัพไทย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและส่งมอบความห่วงใยจากผบ.นทพ.ตาม นโยบายเร่งด่วน โครงการ "เราไม่ทิ้งกัน" จำนวน 2 นาย ได้แก่
1. พ.ท.ชุมพิศ พรหมศร (อายุ 77 ปี) อดีต หน.ผรข.วส. 912ฯ 2. จ.ส.ท.ซับรี วรรณมาตร (อายุ 64 ปี) อดีตกำลังพล วส.912ฯ ณ บ้านพักอาศัย ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห