เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 64 บก.ทท. (นทพ.) โดย หน.วส.912 สนภ.4 นทพ.ร่วมกับปลัดอาวุโสอำเภอเมืองนราธิวาส รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองนราธิวาส, นายกสมาคมอิสลามจังหวัดนราธิวาส และ สมาชิกเทศบาลเมืองนราธิวาส เยี่ยมเยียนและมอบถุงพระราชทาน ให้แก่ครอบครัว น.ส.โสรนา อูเซ็ง (ผู้ป่วยติดเตียงพิการทางด้านการเคลื่อนไหว) สร้างความปลาบปลื้มในพระ มหากรุณาธิคุณ พร้อมทั้งมอบพัดลม, ผ้าห่ม,น้ำดื่มสะอาดกองบัญชาการกองทัพไทย และน้ำผลไม้ผสมวิตามินซี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตแก่ครอบครัวอีกด้วย
ณ บ้านเลขที่ 8/8 ถ.ชายทะเล ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห