เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.64 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.912 สนภ.4 นทพ. ได้มอบของขวัญวันเกิดให้กับกำลังพลที่เกิดในเดือนกันยายน และเดือนตุลาคม ซึ่งมีกำลังพลเกิดในเดือนดังกล่าวจำนวน 5 นาย เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ให้แก่กำลังพล ณ บก.วส.912 สนภ.4 นทพ. ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห