เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 64 บก.ทท (นทพ.) โดย วส.912 สนภ.4 นทพ. สนับสนุนพิธีกรพิธีเปิดโครงการจัดแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2564โดยมี พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานพิธีเปิดซึ่งมี หัวหน้าส่วนราชการ สมาคมชมรมต่างๆ และนักกีฬา ร่วมพิธี
ณ สนามกีฬาจังหวัดนราธิวาส (ที่กำลังก่อสร้าง) ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห