เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.64 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.912 สนภ.4 นทพ. อ่านบันทึกให้กำลังพลของหน่วยได้รับทราบความรู้สึกความห่วงใย ความประทับใจของ ผบ.ทสส. ในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพล สนภ.4 นทพ. เมื่อวันที่ 25 ต.ค.64ที่ผ่านมา ณ บก.วส.912 สนภ.4 นทพ. ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห