เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 64 บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.912 สนภ.4 นทพ. ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน การแข่งขันกีฬาเปตอง ประจำสัปดาห์ ทั้งนี้ เพื่อให้กำลังพลได้มีสุขภาพที่แข็งแรงตามโครงการครอบครัวเดียวกัน กิจกรรมดูแลสุขภาพกำลังพล นทพ. "1 ปีนี้ เราไม่อ้วน" พร้อมทั้งเสริมภูมิคุ้มกันป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด - 19 อีกด้วย
ณ วส.912 ฯ ถ.ชาญอุทิศต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห