เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 64 บก.ทท. (นทพ.) โดย หน.วส.912 สนภ.4 นทพ. มอบป้ายชื่อติดชุดปฏิบัติงานและร่ม วส.912 ให้แก่ กำลังพลหน่วย เพื่อเป็นของขวัญในโอกาส ปีใหม่ พ.ศ.2565 และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลัง ตามโครงการครอบครัวเดียวกันของ นทพ.
ณ ลานหน้า บก.วส.912 ฯ ถ.ชาญอุทิศต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห