เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 64 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.912 สนภ.4 นทพ.จัดกำลังพลร่วมพิธีเปิด และสนับสนุนพิธีกรกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28 ธันวาคม 2564
โดยมี นายสุวิทย์ นาคเป้า ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองนราธิวาส เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสาร่วมด้วย ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำใกล้บ้าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห  
หหห   หหห