เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.64 บก.ทท(นทพ.โดย หน.วส.912 สนภ.4 นทพ. นำกำลังพลของหน่วยพร้อมครัวครอบ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่โดย รพ.สต.ยะกัง มาให้บริการฉีดถึงหน่วย เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันและลดความรุนแรงของ
โรค ไข้หวัดใหญ่ ณ อาคารอเนกประสงค์ วส.912 สนภ.4 นทพ. ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห