เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 65 บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.912 สนภ.4 นทพ.สนับสนุนของขวัญ, น้ำดื่มสะอาด บก.ทท. และน้ำผลไม้ผสมวิตามินซี ให้กับชมรมเด็กออทิสติก จังหวัดนราธิวาส เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยมี นายฮาเซ็น ดือเร๊ะ ประธานชมรมเด็กออทิสติก จังหวัดนราธิวาส เป็นผู้รับมอบ และสนับสนุของรางวัล ให้กับ นางสาวตอยีบะห์ สือแม ประธานชมรม Narapeace (นราสันติ) จังหวัดนราธิวาส (จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 แบบออนไลน์) ผ่านทาง Facebook live ของ (Nu Aoo Smile)
ณ ชมรมเด็กออทิติก จังหวัดนราธิวาส และศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห