เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 65 บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.912 สนภ.4 นทพ.ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เยี่ยมเยียนและมอบถุงยังชีพ พร้อมน้ำดื่มสะอาดกองทัพไทย และน้ำผลไม้ผสมวิตามินซี ให้กับผู้พิการทางสายตาและผู้ยากไร้ด้อยโอกาสทางสังคม ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิต จำนวน 3 ราย ได้แก่
1.นางจำรัส บุญศิริ พิการทางสายตาตั้งแต่กำเนิด ยากไร้ด้อยโอกาสทางสังคม
2.นายสันติ เอียดทุ่งคา ผู้ป่วยติดเตียง
3.นางพุฒ ทับทิมไทย ผู้สูงอายุเส้นโลหิตในสมองตีบ
ณ บ้านโพธิ์ทอง ม.9 ต.กะลุวอเหนือและ บ้านไม้งาม ต.บางปอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห  
หหห   หหห