เมื่อวันที่ 18 ม.ค.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.912 สนภ.4 นทพ. ร่วมพิธีเนื่องในวันกองทัพไทย พร้อมจัดกำลังพลของหน่วย จำนวน 4 นาย ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลและสวนสนาม ประจำปี 2565
โดยมี พลเรือตรี เทอดเกียรติ จิตต์แก้วผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธินเป็นประธานในพิธีซึ่งมี ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร และตำรวจ ร่วมพิธี ณ กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน ค่ายจุฬาภรณ์ อำเถอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาส

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห