เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 65 บก.ทท. (นทพ.) โดย หน.วส.912 สนภ.4 นทพ.ร่วมงานแถลงข่าวและลงนามสัญญา โครงการจัดสร้างแพขนานยนต์ ด่านตากใบ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เพื่อให้ประชาชนจังหวัดนราธิวาส ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยแพขนานยนต์
โดยมี นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการแถลง ร่วมกับนายอำเภอตากใบ ผู้รับเหมา และส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมงานดังกล่าวณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห