เมื่อวันที่ 26 ม.ค.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย​ พล.ต. กฤษณ์ จันทรนิยม ผอ.สนภ.4 นทพ.เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จ.นราธิวาส และได้กรุณาบันทึกเทปสัมภาษณ์พิเศษเพื่อออกอากาศทางสถานี เรื่อง " กองทัพไทยขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต เพิ่มมูลค่าผลผลิตสู่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จชต."
โดย มี พ.อ.ฮาซัน หะยีอารง หน.วส.912 สนภ.4 นทพ.พร้อมกำลังพลหน่วยให้การต้อนรับ ณ ห้องบันทึกเสียง วส.912 สนภ.4 นทพ.ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห