เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 65 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.912 สนภ.4 นทพ.นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ดำเนินการพัฒนาปรับภูมิทัศน์ภายในหน่วย ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด เพื่อพัฒนาให้สถานที่ทำงานสะอาด ร่มรื่น สวยงาม ส่งผลให้กำลังพลมีบรรยากาศในการทำงานที่ดี ซึ่งจัดทุกวันพฤหัสบดี สัปดาห์สุดท้ายของทุกเดือน ตามนโยบายของ ผบ.นทพ.
ณ บก.วส.912 ฯ ถ.ชาญอุทิศ ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห