เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 65 บก.ทท. (นทพ.) โดย หน.วส.912 สนภ.4 นทพ.พร้อมกำลังพลหน่วยให้การต้อนรับ พล.ท.นำพล คงพันธ์ รอง ผบ.นทพ. และคณะ ในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยมการปฎิบัติราชการของวส.912 สนภ.4 นทพ. โอกาสนี้ได้ตรวจสอบระบบเครื่องส่งและเสาสัญญาณการกระจายเสียงของหน่วย พร้อมทั้งรับทราบปัญหาข้อขัดข้องระบบการกระจายเสียงอีกด้วย
โดย มี พ.อ. โยธิน รัตตเสรี ผบ.นพค.41 สนภ.4 นทพ. และกำลังพล สนภ.4 สน. นทพ. ร่วมให้การต้อนรับ ณ บก.วส.912 สนภ.4 นทพ. และ วส.912 (ส่วนแยก) อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห