เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 65 บก.ทท. (นทพ.) โดย หน.วส.912 สนภ.4 นทพ.สนับสนุนชุดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ติดตามการปฏิบัติภารกิจของ พล.อ. สุภโชค ธวัชพีระชัย รอง ผบ.ทสส. (ทบ.) และคณะ ในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการในพื้นที่ จ.นราธิวาส โดยได้ลงพื้นที่ปฎิบัติการและตรวจติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนภูมิประเทศแนวลำน้ำโก-ลก พร้อมทั้งจัดกำลังพลร่วมส่ง คณะรอง ผบ.ทสส. ณ หมวดบินเฉพาะกิจภาคใต้ กองทัพเรือ จ.นราธิวาส อีกด้วย
โดย มี พล.ต.กฤษณ์ จันทรนิยม ผอ.สนภ.4 นทพ.ร่วมคณะในครั้งนี้ ณ ด่านศุลกากร อ.ตากใบ และหมวดบินเฉพาะกิจภาคใต้ กองทัพเรือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห  
หหห   หหห