เมื่อวันที่ 16 ก.พ.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.912 สนภ.4 นทพ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมทั้งรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและจรรโลงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป
โดยมี นายสนั่น พงศ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานซึ่งมี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี ณ พุทธมณฑลจ.นราธิวาส ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห  
หหห   หหห