เมื่อวันที่ 19 ก.พ.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.912 สนภ.4 นทพ. ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กกท. ทั้งนี้ หัวหน้าส่วนราชการและผู้ร่วมงาน ได้มีการร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้งอีกด้วย โดยมี นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน
ซึ่งมี หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ร่วมกิจกรรม ณ สนามกีฬาจังหวัดนราธิวาส ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห