เมื่อวันที่ 21 ก.พ.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.912 สนภ.4 นทพ. พร้อมกำลังพลของหน่วย ร่วมกับ ชุมชน 912 ปลูกต้นทองอุไร ตามแนวถนนชาญอุทิศ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนชาญอุทิศให้สวยงาม โดยมีนายไฟซอล อาแวนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาสร่วมปลูกต้นไม้ซึ่งมี สมาชิกเทศบาลเมืองนราธิวาส ทหาร ตำรวจ และ ชุมชน 912 ร่วมด้วย
ณ บริเวณด้านหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 912 ถ.ชาญอุทิศ ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห