เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 65 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.912 สนภ.4 นทพ.นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ดำเนินการพัฒนาปรับภูมิทัศน์ภายในหน่วย (ส่วนแยก) ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด เพื่อพัฒนาให้สถานที่ทำงานสะอาด ร่มรื่น สวยงาม ส่งผลให้กำลังพลมีบรรยากาศในการทำงานที่ดีซึ่งจัดทุก วันพฤหัสบดี สัปดาห์สุดท้ายของทุกเดือน ตามนโยบายของ ผบ.นทพ.
ณ วส.912 ฯ (ส่วนแยก) ต.โคกเคียนอ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห