เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 65 บก.ทท. (นทพ.) โดย หน.วส.912 สนภ.4 นทพ.มอบน้ำดื่มสะอาดกองทัพไทย และน้ำผลไม้ผสมวิตามินซี ให้แก่เจ้าหน้าที่กรมการกงสุล และจัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมแจกน้ำดื่มดังกล่าว เพื่อให้บริการประชาชนที่เดินทางมาทำหนังสือเดินทางสัญจร ในโครงการ "กงสุลสัญจร" ในระหว่างวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2565 ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและลดการแพร่ระบาดของโควิด-19 อีกด้วย
ณ ห้องโถงชั้นล่าง หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส


หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห