เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 65 บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.912 สนภ.4 นทพ.ร่วมกับ ประธานคณะกรรมอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส จัดรายการพิเศษ เพื่อประกาศกำหนดวันที่ 1 เดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1443 ผลปรากฏว่า มีผู้เห็นดวงจันทร์ ซึ่งทำให้วันที่ 1เดือนรอมฏอน ตรงกับวันที่ 3 เม.ย. 65
ณ ห้องส่งกระจายเสียง วส.912ฯ ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห