เมื่อวันที่ 4 เม.ย.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย หน.วส.912 สนภ.4 นทพ. มอบอินทผาลัมและเครื่องอุปโภค บริโภคให้แก่กำลังผลของหน่วย โดยมี กำลังพลทั้งไทยพุทธ และมุสลิม เพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจใน การถือศีลอดและประกอบคุณงามความดี เนื่องในเดือนรอมฎอนหรือเดือน แห่งการถือศีลอดของชาวไทยมุสลิมประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1443
ณ บก.วส.912 สนภ.4 นทพ.ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห