เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 65 บก.ทท. (นทพ.) โดย หน.วส.912 สนภ.4 นทพ. ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม ถนนคนเดิน รอมฎอน สตรีทฟู๊ด เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส สร้างรายได้ และยกระดับรายได้ให้ประชาชน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้บริโภคอาหารอย่างถูกหลักอนามัย และหลากหลายในช่วงเดือนรอมฏอน
โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน ณ ถนนคนเดิน รอมฎอน สตรีทฟู๊ด หน้าสวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห