เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 65 บก.ทท. (นทพ.) โดย หน.วส.912 สนภ.4 นทพ. ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 จังหวัดนราธิวาส เพื่อเป็นการรณรงค์ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายน 2565 ภายใต้ชื่อรณรงค์ว่า "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ" โดยในพิธีเปิดดังกล่าว ได้สนับสนุนพิธีกรและรถประชาสัมพันธ์อีกด้วย
โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน ซึ่งมี หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีเปิดดังกล่าว ณ อุทยานการเรียนรู้นราธิวาส (TK park Narathiwat) ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห  
หหห   หหห  
หหห