เมื่อวันที่ 12 เม.ย.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.912 สนภ.4 นทพ จัดกำลังพลและจิตอาสาของหน่วย ร่วมบูรณาการกับส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร สาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ มอบผลอินทผาลัม และน้ำดื่มกองทัพไทย ขนมปังบี๊บ หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ ให้กับ จนท.ด่านจุดตรวจที่ประจำจุดบริการ รวมถึงประชาชนผู้ใช้รถ ใช้ถนนในการเดินทางสัญจรที่เดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ภายใต้แนวคิด "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ" ในห้วงวันที่ 11 - 17 เม.ย.65 ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำและรณรงค์ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคระบาด Covid 19 ที่กำลังแพร่ระบาดในขณะนี้
ณ ด่านจุดตรวจปลักปลา อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห