เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 65 บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.912 สนภ.4 นทพ. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ภารกิจ ของ สนภ.4 นทพ.จัดกำลังพลและจิตอาสาของหน่วย ร่วมมอบ อินทผาลัม, น้ำหวาน, น้ำตาล และเครื่องดื่มวิตามินซี ให้กับกำลังพลที่นับถือศาสนาอิสลามและมัสยิดในพื้นที่ เพื่อเป็นการสนับสนุนในการปฏิบัติศาสนกิจการถือศีลอดและประกอบคุณงามความดี ในห้วงเดือนรอมฎอนของพี่น้องชาวไทยมุสลิม ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1443 ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห