เมื่อวันที่ 25 เม.ย.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.912 สนภ.4 นทพ.ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ผู้ทรงคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ
โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจ.นราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห