วันที่ 26 เม.ย.65 บก.ทท.(นทพ.)โดย หน.วส.912 สนภ.4 นทพ.จัดกำลังพลเข้าพบปะนายมะกอรี เจ๊ะเห็ง โต๊ะอิหม่ามประจำมัสยิดมูฮาญีรีน พร้อมมอบคัมภีร์อัลกุรอ่าน และนาฬิกาบอกเวลาละหมาด บก.ทท. เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจของพี่น้องชาวไทยมุสลิม และพัฒนาความสัมพันธ์อันดี
ณ มัสยิดมูฮาญีรีน ม.3 ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห