เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 65 บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.912 สนภ.4 นทพ.ร่วมกับ ประธานคณะกรรมอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส จัดรายการพิเศษ เพื่อประกาศกำหนดวันที่ 1 เดือนเชาวาล ฮ.ศ. 1443 (วันตรุษอิดีลฟิตรี) ผลปรากฏว่า มีผู้เห็นดวงจันทร์ ซึ่งทำให้วันที่ 1เดือนเชาวาล (วันตรุษอิดีลฟิตรี) ตรงกับวันที่ 2พ.ค. 65
ณ ห้องส่งกระจายเสียง วส.912ฯ ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห