เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 65 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.912 สนภ.4 นทพ. ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2565 และกิจกรรมรวมน้ำใจกาชาด ในการนี้ วส.912ฯร่วมบริจาคสิ่งของสนับสนุนร้านนาวากาชาดอีกด้วย
โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการแถลงข่าวซึ่งมี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ ร่วมงาน ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห