เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 65 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.912 สนภ.4 นทพ.จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วย และสนับสนุนพิธีกร กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาปรับภูมิทัศน์พุทธมณฑลจังหวัด (วัดเขากง-พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล) ภายใต้มาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี ณ พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห