เมื่อวันที่ 15 พ.ค.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.912 สนภ.4 นทพ. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ห่มผ้าฐานองค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคลและพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565 ซึ่งวันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญของพระพุทธศาสนา และวันสำคัญสากลของโลก
โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีซึ่งมี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ร่วมพิธี ณ พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส (วัดเขากง) ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห