เมื่อวันที่ 19 พ.ค.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.912 สนภ.4 นทพ.และ สนภ.4 สน.จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วย พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน สนภ.4 สน. ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ในโครงการ " 2.8 ล้านมิลลิลิตร สู้โควิด นทพ." ถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.65 ทั้งมีจิตอาสาพระราชทานของหน่วยและ สนภ.4 สน. ร่วมบริจาค จำนวน 5 นาย
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 130 คน สามารถบริจาคโลหิตจำนวน 105 คน ได้ปริมาณโลหิต 47,250 มล. (ซีซี)

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห