เมื่อวันที่ 26 พ.ค.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย พล.อ.นเรนทร์ สิริภูบาล รอง.ผบ.ทสส. (ทท.)​ และคณะ ในโอกาสเดินทางมาติดตามผลการปรับปรุงเครื่องส่งกระจายเสียง ระบบ​ เอเอ็ม ความถี่​ 756 Khz พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมและบำรุงขวัญกำลังใจแก่กำลังพลหน่วย
โดยมี พล.ต.กฤษณ์ จันทรนิยม ผอ.สนภ.4 นทพ. และ พ.อ.ฮาซัน หะยีอารง หน.วส.912 สนภ.4 นทพ.ร่วมให้การต้อนรับ ณ วส.912 สนภ.4 นทพ.​ ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห  
หหห   หหห