เมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค.๕๙ เวลา ๑๘๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.ร่วมเป็นเจ้าภาพ
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ วัดประชุมชลธารา ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส โดยมี นายสุรพร พร้อมมูล รองผู้ว่าราชการ
จ.นราธิวาส เป็นประธาน
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห
 
             
  หหห   หหห   หหห